Een groen dak, 10 voordelen

10 voordelen van een groen dak

Vasthouden regenwater Begroeide daken kunnen gemiddeld 82% van de neerslag vasthouden in vergelijking met 27% op grind daken.

Leefgebied voor wilde dieren Groene daken bieden een springplank voor vele vogels, sommige bedreigd door het ontbreken van geschikte habitats. Ze bieden ook een thuis voor vele insecten, kevers, spinnen en plantensoorten.

Geluidsisolatie Onderzoek toont aan dat een 20-100 mm droog groeimedium een geluidsdemping van 40 dB zou kunnen bereiken, afhankelijk van de frequentie.

Luchtkwaliteit Studies hebben gesuggereerd verlaging 37% van zwaveldioxide (dat zure regen veroorzaakt) en een 21% vermindering van salpeterzuur kan worden bereikt in de lucht boven een groen dak, in vergelijking met andere luchtmonsters genomen in de buurt

Waterkwaliteit Het water wordt gereinigd bij het passeren van een groen dak systeem. 60% van cadmium, koper en lood, en ongeveer 16% van zink, kan worden verwijderd uit het regenwater tijdens het passeren van een groen dak.

Airconditioning Een woonvertrek blijft onder een groen dak aanmerkelijk koeler. De warmte doorstraling kan met 6% worden verminderd.

Stookkosten De stookkosten worden ook verminderd door een groen dak, met een gemiddelde besparing van ongeveer 4%.

Levensduur dak Studies hebben bewezen dat een groen dak de levensduur van een dak kan verhogen, met maximaal 3 keer. Het groene dak beschermt de dakconstructie tegen UV-stralen, vorst en ijs.

Thermische voordelen Een groen dak heeft ook thermische eigenschappen waardoor luchttemperaturen minder schommelen.

Bouwvergunning In sommige gevallen is een groen dak verwerkt in het ontwerp van een nieuw gebouw. Dit kan bevordelijk zijn voor de goedkeuring van een vergunning. In de meeste gevallen is voor een groen dak op bestaande gebouwen geen vergunning nodig. Het is wel van belang om eerst te onderzoeken of de bestaande dakconstructie een groen dak kan dragen.