Aanleg zwemvijver met helofytenfilter (3)

In dit derde deel van deze projectbeschrijving van een zwembad in de tuin wordt het folie aangebracht en het helofytenfilter opgebouwd.

Het folie wat we gebruiken voor een zwemvijver is altijd EPDM-rubberfolie. Het normale vijverfolie, hoe dik dit ook is, is te kwetsbaar om voor dit doel te gebruiken. EPDM-folie is enorm elastisch en daardoor kan het de steeds weer wisselende belasting welke een zwemvijver ondergaat goed opvangen. Dit folie heeft het uiterlijk en de structuur wat vergelijkbaar is met een binnenband.

In deze zwemvijver is een volledige rol verwerkt met ongeveer 275 m² folie. Eén vierkante meter EPDM-folie weegt 1,15 kg. Het uitrollen en het verslepen van het folie door de vijver heen is dan ook een gewichtig werk waarbij wij meestal een aantal extra personen inzetten. Vooral wanneer de ondergrond waarop het EPDM uitgerold wordt vochtig is, kan het gebeuren dat het folie iets vacuüm zuigt. Deze kracht moet dan ook nog eens overwonnen worden.
Is het folie eenmaal uitgevouwen en op zijn plaats gelegd, dan kan er ook gelijk een begin gemaakt worden met het vullen. Het gewicht van het water zorgt ervoor dat het folie mooi gaat aansluiten in de hoeken en tegen de wanden. Het vullen van een dergelijke vijver duurt enkele dagen. Steeds moet tijdens het vullen elke plooi mooi weggewerkt worden om een zo strak mogelijk eindresultaat te krijgen. Grote plooien worden gelast en met kit afgewerkt. Deze plooien kunnen nu niet uit zichzelf open gaan staan en ook het vuil kan zich hier niet meer in verzamelen.
Wanneer de vijver bijna geheel gevuld is wordt pas de rand afgewerkt. Doen we dit in een eerder stadium, dan loop je het risico dat het folie te strak gespannen wordt. Het folie is dan kwetsbaarder of de randafwerking begeeft het weer. Eerst wordt het folie definitief op maat gesneden, vervolgens over de rand heen gespannen en dan aan de buitenzijde van de vijver ongeveer 30 cm diep ingegraven.

Intussen wordt ook het filter ingericht. Midden in het filter komt het pomphuis. Deze is gemaakt van een dikwandige kunststofbuis met een bodem en een deksel. Op ongeveer 10 cm boven de bodem zijn aansluitingen aangebracht voor de drainbuizen die het gefilterde water overal onder uit het filter opnemen en transporteren naar het pomphuis. In dit pomphuis is de pomp geplaatst. Het gezuiverde water wat zich daarin nu kan verzamelen wordt van hieruit naar een punt gebracht in de zwemvijver wat zo ver mogelijk van het filter is gelegen. Het gefilterde water stuwt nu het verontreinigde water voor zich uit naar het filter. Het systeem is nu rond.
De drainbuizen onder in het filter hebben een diameter van 12,5 cm. Deze buis is over het gehele oppervlak voorzien van kleine gaatjes waardoor het gezuiverde water uit het filter opgenomen kan worden. Deze buizen zijn waterpas uitgelegd op een 10 centimeter dikke laag van lavasteen. Nadat de buizen goed verdeeld in het hele filter aangebracht zijn wordt het filter verder afgevuld met lavasteen tot 10 cm onder de rand.

Het lavasteen is een zeer poreus vulkanisch gesteente. Het lijkt wel iets op een versteende spons. Dit poreuze gesteente kan heel goed zweefvuil in het water vasthouden. Ook vormt het een ideale omgeving voor de zuurstofminnende bacteriën om zich te nestelen. Door het filteren van het zweefvuil, het omzetten van het organische afval door de bacteriën en het opnemen van de mineralen door de helofytplanten krijgen we uiteindelijk schoon zwemwater.