Borgterreinen weer herkenbaar

Landschapsbeheer Groningen en de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen maken 25 borgterreinen weer herkenbaar in het landschap. Ooit stonden er 170 borgen in Groningen, waarvan er maar twintig zijn overgebleven. Van een aantal andere 'kasteeltjes' rest niet meer dan nauwelijks herkenbare landschapselementen.
Historisch bodemonderzoek moet leiden tot vernieuwde inrichting van de terreinen. Profielen van borgterreinen, singels en oprijlanen worden weer benadrukt, dammen worden vervangen door bruggen en beplanting accentueert de vroegere lijnen. Het is duidelijk geen restauratie van de tuinen.
Er is te weinig bekend van de borgtuinen uit die tijd, waarschijnlijk renaissancetuinen. Landschapsbeheer Groningen wil de borgterreinen vooral weer herkenbaar maken.