Erf- en perceelafscheidingen

Wilt u geen inkijk en graag vrij zitten in uw tuin of vindt u dat uw terrein duidelijk moet worden afgebakend, dan heeft u het recht om uw erf af te sluiten, bijvoorbeeld met een schutting of tuinmuur. Daarmee maakt u duidelijk zichtbaar waar de grens van uw perceel ligt. Soms kunt u een dergelijke afscheiding zonder verdere plichtplegingen neerzetten, maar u moet wel altijd eerst met uw buren overleggen. In het bijzonder als het bouwwerk direct op de erfgrens wordt gezet. Verder gelden voor het bouwvergunningsvrij plaatsen van zo'n afscheiding bepaalde voorwaarden. Als u daar niet aan voldoet, dan moet u eerst een lichte bouwvergunning aanvragen.

De informatie vind u op de website van de RijksoverheidĀ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/erf-en-perceelafscheidingen