De levende tuin

Een levende tuin draagt bij aan het oplossen van verschillende milieuproblemen. Sinds de jaren negentig verstenen tuinen in toenemende mate, mede vanwege de verandering in de tuinbesteding. Vraag aan iemand hoe het met hem of haar gaat en het antwoord is: 'Druk, druk, druk!' Ondanks het feit dat men het fijn vindt om een (grote) tuin te bezitten en dat men de inrichting van de woonkamer steeds vaker afstemt op de achtertuin zijn we vanwege deze verandering niet in staat gebleken om het verstenen van de tuin tegen te gaan.

Gevolgen Het verstenen van de tuin heeft vergaande nadelige gevolgen voor de samenleving. Zo resulteert minder groen bijvoorbeeld in het opwarmen van stedelijk gebied, resulteert het in een afname van onze luchtkwaliteit en veroorzaakt het een te snelle afvoer van (hemel)water via het riool. De levende tuin daarentegen biedt vele voordelen.

Genot De levende tuin heeft een hoge belevingswaarde. Het is een tuin met meerdere functies. Deze tuin is een genot om naar te kijken en de tuin is uitermate geschikt om in te wandelen, in te spelen en in te werken. Verder verbeteren bomen in de levende tuin onze luchtkwaliteit en verminderen zij samen met andere vegetaties het warmte-eiland effect. Naast het opvangen van CO² en fijnstof draagt de levende tuin bij aan de berging van water en de zuivering van neerslag. Ook zorgt de levende tuin voor verkoeling van de atmosfeer, waardoor het warmte-eiland effect wordt bestreden.

Kansen De kansen voor her vergroenen van tuinen hebben dan ook betrekking op het veranderen van het klimaat, het creëren van een aangename leefomgeving, het vergroten van de biodiversiteit en verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.

bron: VHG