Tuinontwerp voor een boerderijtuin

Voor er een schep de tuin in gaat, is er al een heel traject gepasseerd. Na het inventariseren van de wensen en de mogelijkheden wordt er allereerst een idee uitgewerkt aan de tekentafel en vervolgens wordt de beplanting zorgvuldig uitgekozen.

Dit tuinontwerp hebben we gemaakt voor een nieuwe woning, gebouwd in de oorspronkelijke boerderijstijl, landelijk gelegen midden in het Groningse landschap. Bij deze karakteristieke woning hebben wij voor de tuin een plan ontwikkeld met veel authentieke elementen. In het plan is echter ook rekening gehouden met de gebruiksdoeleinden uit deze tijd. Daardoor is bijvoorbeeld de groentetuin nog maar beperkt aanwezig en elementen ter ontspanning zijn nadrukkelijker aangebracht. Deze tuin bevat enkele terrassen, terwijl vroeger daar geen behoefte voor was in deze vorm. Een oorspronkelijk boerenerf bevat veel gebruikselementen, zoals een boomgaard met diverse fruitbomen en een moestuin. Deze elementen, die belangrijk waren voor de voedselvoorziening, werden van oorsprong in de voortuin gesitueerd. Dit gedeelte van het erf was van de boerin. Snijbloemen deden op een later moment hun intrede, eerst in de groentetuin en later werd de complete voortuin een siertuin. Achter de boerderij was de gebruikhoek van de boer zelf. Hier groeiden de bomen, heesters en kruidachtigen uit de omgeving. Hier was ook de plaats voor de hond en de kippen. Het leven op een boerderij was zoveel mogelijk zelfvoorzienend en alles was praktisch ingericht. De sierwaarde nam toen duidelijk een tweede plaats in, maar waar mogelijk toch wel degelijk aanwezig. Schoonheid, orde en netheid was vaak aanwezig en de gesteldheid van de familie was hieraan af te zien.

In dit tuinontwerp is in de voortuin een appelhof getekend zoals dit van oorsprong ook aan de voorkant van de woning te vinden was. In de hof zorgt de 'sik' voor onderbegrazing. Het gras wordt door hem kort gehouden en rottend fruit onder de fruitboom wordt opgeruimd. De tuin moet goed in het landschap passen en daarom is een natuurlijke tuin gewenst. Achter de woning zijn op een speelse manier bossingels langs de zijkanten aangebracht. Deze singels zorgen voor een mooie dieptewerking. Er ontstaat een prachtige doorkijk naar het achtergelegen landschap. Tussen de bossingel is een weilandje waar akkerbloemen en andere inheemse planten zich kunnen ontwikkelen.

Rondom de woning zijn de eigentijdse elementen aangebracht. Aan de voorzijde is een ornament aangebracht als middelpunt van cirkelvormig gazon. Dit gazon is voor de helft ingesloten door een verhard pad en de andere helft wordt aangeplant met rozen. Hiervoor wordt de Austin roos gebruikt. Deze roos heeft het uiterlijk van een ouderwetse gevulde roos, maar is weinig gevoelig voor ziekten, in tegenstelling met de ouderwetse rozen. Er liggen twee hardhouten vlonders, welke aansluiten op een aanwezige sloot die daar iets verbreed wordt. Langs de sloot worden moerasplanten aangeplant die ook in het Groninger landschap passen. Naast het vlonderterras is een border gemaakt met ouderwetse boerenplanten.

Aan de rand van het gazon achter de woning wordt een broodoven gebouwd. Voor de oven is een ruim terras met een landelijke uitstraling. Om daar een lekkere besloten hoek te krijgen is deze hoek van de tuin afgeschermd met een schutting gevlochten van wilgentenen.