Renovatie boerderijtuin in Haren (Groningen) 1e deel

Bij een woonboerderij in Haren hebben we een gedeelte van de voortuin gerenoveerd. Deze voortuin bestaat uit een siertuin voor het woongedeelte en een zogenaamde nutstuin voor de schuur waar vroeger een complete boomgaard was. Misschien zelfs wel met een mooie moestuin, maar daar is nu niets meer van te zien. Van de oude boomgaard zijn enkele fruitbomen nog aanwezig. De tuin voor het woongedeelte was door de jaren heen te veel uitgegroeid. Hier hebben we een kastanjeboom die ziek was en enkele zeer grote struiken gerooid.

De tuin bestaat voor een groot gedeelte uit gazon. Op een gedeelte van het gazon bleef na een flinke regenbui altijd water staan. Dit gedeelte was vaak lange tijd drassig en daardoor moeilijk te maaien. Het gevolg was een verwaarloosd uiterlijk wat de bewoners dan ook stoorde. De venige ondergrond en de hoge grondwaterstand gaven niet de mogelijkheid hier met drainage een oplossing te maken. Daarom is deze natte plek in het gazon uitgediept waardoor in natte perioden een vennetje in het gazon ontstaat en in drogere perioden een goed begaanbaar gebied. De ontwikkeling van moerasplanten kan hier goed gebruikt worden om een natuurlijk uiterlijk aan deze natte plek te geven. Het onverzorgde uiterlijk is nu omgeslagen in een stuk gazon waar de natuur zijn gang mag gaan. De grond die daar uit vrij gekomen is hebben we gebruikt om de tuin dichter bij de boerderij wat geleidelijker te laten glooien.

Door het rooien van de grote heesters is de tuin een stuk opener geworden. Een boerderijtuin was van oorsprong ook altijd een open tuin toen de relatie met de omgeving heel belangrijk was. Dit wil niet zeggen dat er geen hoge beplanting in de tuin voor kwam, maar de omgeving moest men wel goed in de gaten kunnen houden. In deze tuin is direct om de boerderij meer ruimte ontstaan door hier de oude hoge beplanting te rooien. Ook voor de boerderij is meer openheid aangebracht. Een deel van de oude beplanting is blijven staan. Na het grondwerk is het gazon ge√ęgaliseerd en opnieuw ingezaaid. Langs de slootkant, die de tuin scheidt met de straat is een pad aangebracht van Frans boomschors. Het pad zorgt mede voor de vormgeving van de tuin. Frans boomschors hoeft lang niet zo vaak aangevuld te worden als gewoon boomschors en is veel minder ruig van structuur. Het is ideaal voor paden die regelmatig belopen worden.

Voor een schuur, die dwars op de boerderij staat, hebben we een heesterborder ingeplant met hortensia's. Deze border is twintig meter lang en zal in de zomer voor een bonte, bloeiende kleurenpracht gaan zorgen. Hoofdzaak is ook dat deze border de lange lage muur van de schuur doorbreekt. Doordat de schuur haaks op de boerderij staat is deze vanuit het woongedeelte gezien anders heel erg nadrukkelijk aanwezig. De oude boomgaard bestond voornamelijk uit appelbomen en perenbomen. Door de natte venige ondergrond hebben deze bomen zich matig tot slecht ontwikkeld. Er is daarom ook al weer een groot deel van de boomgaard verdwenen. We hebben voor een nieuwe aanvulling gezorgd door pruimenbomen aan te planten. De vroegere functie van dit gedeelte van de tuin wordt hierdoor versterkt. Toch blijft er een open gedeelte met alleen gazon voor een ruimtelijk effect. De aanwezige singel langs de sloot blijft hier behouden, zodat dit gedeelte van de tuin besloten blijft.

De nieuwe structuur van deze boerentuin is klaar. In het volgende project beschrijven we de renovatie van het terras en de borders in deze tuin.